Leerstof verwerken

Leerlingen verwerken de info via de opdrachten die nauw aansluiten bij de beoogde doelen. De opdrachten zijn didactisch sterk uitgewerkt. De digitale voorstelling van bijvoorbeeld de vraagcurve voeren de leerlingen uit via Pelckmans Portaal waar ze ook ondersteuning vinden om dit te doen.

VIA OPDRACHTEN DE THEORIE VERWERKEN

Differentiatie: ICT-ondersteuning op maat

532376_184_mem-3-werk...
532376_184_mem-3-werk... (copy)